Reglement

Reglement Sportbowling tour 2021/2022:

Afmelden voor een tour stop:
Afmelden voor een tour stop kan kosteloos tot 1 week voorafgaande aan de door jouw ingeschreven serie. Bij een latere afmelding of niet komen opdagen wordt er door de organisatie ca. 50% van het inschrijfgeld (35 euro of 25 euro/jeugd) in rekening gebracht. Dit bedrag dient voor de volgende tour stop te worden betaald aan de organisatie. Indien dit niet gebeurd dan zal de NBF worden ingeschakeld om dit bedrag te vorderen. De betreffende speler/ster wordt tevens geweigerd om de overige tour stops te spelen.

Als je je af wilt melden doe dit dan zo snel mogelijk door contact op te nemen met Marco Landman via e-mail marco@sportbowling.nl

Bowlingkleding:

Bij de Sport Bowling Tour hoort een professionele uitstraling. Het dragen van een spijkerbroek of korte broek tijdens de wedstrijd is hierom NIET toegestaan!  De volgende kleding heeft de voorkeur:

 • Heren: bowlingshirt met daaronder een pantalon (bij voorkeur zwart)/ loudmouth broek.
 • Dames: bowlingshirt met daaronder een (broek-)rok of pantalon (bij voorkeur zwart).

Speelwijze:
Per tour stop = 8 games Amerikaans systeem, 2 tot maximaal 5 deelnemers per banenpaar. Na iedere game wisselen van banenpaar. De baanindeling vindt plaats op basis van binnenkomst tijdens een speeldag of voorafgaande aan de tour stop door de organisatie.

Voor elke tour stop geldt: de tour stop gaat door bij minimaal 30 deelnemers!

Re-entry:
Re-entry is NIET toegestaan. Wel mag een speler als booster spelen, maar pas nadat hij/zij een meetellende serie heeft gespeeld. Alléén (of meerdere malen) als booster meespelen is wel toegestaan.

Bonusregeling:
Heren: Maximaal 10 pins bonus, per game,  voor heren met een pas gemiddelde lager dan 200. Een pas met 199 = 1 pin bonus, 198 = 2 pins, 197 = 3 pins enz.enz. per game. Pas gemiddeldes worden naar beneden afgerond, dus bijv. 199,30 wordt gezien als 199.

Dames: Maximaal 15 pins bonus, per game, voor dames met een pas gemiddelde lager dan 205. Een pas gemiddelde van 204 heeft 1 pin bonus, een pas met 203 = 2 pins bonus, 202 = 3 pins, 201 = 4 pins enz.enz. per game. Pas gemiddeldes worden naar beneden afgerond, dus bijv. 199,30 wordt gezien als 199.

3 (Eind) prijzen klassementen:
Het 1e klassement is het eind klassement per tour stop en wordt bepaald over de Total pinfall incl. bonus na alle gespeelde games (over alle gespeelde series). Dit betreft een mixed klassement (dames en heren)

Deelnemers die in dit klassement in de prijzen vallen komen NIET in aanmerking voor het 2e klassement (sweeper) maar WEL voor het 3e klassement (tour klassement).

Het 2e klassement is het sweeper klassement (mixed klassement) en is op basis van het Total pinfall van de 2 hoogst gegooide games inclusief bonus over alle gespeelde games in de desbetreffende tour stop. Dit klassement is bedoeld voor deelnemers die buiten het 1e eind klassement (Total pinfall alle gespeelde games per tour stop) eindigen.

De top 6 (of meer, afhankelijk van het aantal deelnemers van de betreffende stop) van het sweeper klassement heeft altijd prijs.

De behaalde scores van deelnemers die in het sweeper klassement in de prijzen vallen tellen uiteraard ook mee voor het 3e klassement, maar dan inclusief alle andere gespeelde games op dezelfde tour stop.

Het 3e klassement (tour klassement) wordt uiteindelijk bepaald aan de hand van de eindstand incl. bonus na alle 7 tour stops, dit op basis van behaalde ranking points.

Elke tourstop gaat er per deelnemer minimaal 2,50 euro of meer in de tourpot en zijn er ranking points te verdienen op basis van eindklassering per stop.

De top 30 heren en de top 16 dames, per stop, verdienen ranking points op basis van hun klassering.

Het punten systeem voor de top 30 heren is: nr.1=30, nr.2=29, nr.3=28 etc… nr.30=1 punt

Het punten systeem voor de top 16 dames is: nr.1=32, nr.2=27, nr.3=24, nr.4=21, nr.5=18, nr.6=16, nr.7=14, nr.8=12, nr.9=10, nr.10=8, nr.11=6, nr.12=5 etc..nr.16=1 punt

Minimaal de top 16 heren, top 5 dames en 4 jeugdspelers (2 jongens en 2 meisjes) van het tour klassement na 7 stops, plaatsen zich voor de master finales (zie master finales)

Finale tijdens een tour stop:
Er is geen finale tijdens een tour stop. De eindstand van een tour stop wordt bepaald over alle gespeelde games na alle gespeelde series. Wel zijn er master finales na alle 7 gespeelde tour stops (zie master finales).

Master finales:
De volgende spelers plaatsen zich voor de masterfinales:

 • top 16 bij de heren,
 • top 5 bij de dames
 • beste 2 jeugd jongens
 • beste 2 jeugd meisjes

van het tour klassement, na alle 7 gespeelde tour stops plaatsen zich automatisch voor de master finales.

LET OP!! Iedere deelnemer moet minimaal 5 van de 7 tour stops hebben gespeeld om aanspraak te maken op zowel het prijzengeld van het tour klassement alsmede plaatsing voor de master finales.

Van de deelnemers die alle 7 stops spelen, vervallen uiteindelijk de laagste 2 behaalde ranking points (2 laagste stops en 5 hoogste tellen mee). Bij 6 van de 7 gespeelde stops vervalt dus 1x de laagst behaalde ranking points enz.

Na elke stop wordt op de website bekend gemaakt hoeveel euro er totaal in de tourpot zit. Ook hebben sponsoren de mogelijkheid om deze tourpot financieel aan te vullen.

De officiële speelwijze van de master finales wordt op een later tijdstip bekend gemaakt op de website.

Serie indeling:
Zie website sportbowling.nl

De serie indeling en start tijden worden afzonderlijk per stop bepaald, na gelang het aantal beschikbare banen per bowlinghuis en na overleg vooraf met de bowlingondernemer. De intentie hierbij is om het niet ten koste te laten gaan van de baanhuur voor de recreanten.

Inschrijfgeld en opbouw prijzengeld:
Het inschrijfgeld is 75 euro per deelnemer (vanaf 21 jaar) per tour stop en is als volgt opgebouwd.

 • 20 euro voor Bowlingondernemer per deelnemer.
 • 50 euro prijzengeld.
 • 5 euro organisatie kosten & afdracht per deelnemer aan NBF.

Gelieve het inschrijfgeld contant te voldoen. Het bowlingcentrum accepteert geen creditcardbetalingen en pinnen is NIET mogelijk.

Jeugdspelers/sters tot 21 jaar hebben de mogelijkheid om voor een gereduceerd inschrijfgeld van 55 euro per tour stop mee te spelen. Indien een jeugdspeler van deze mogelijkheid gebruikt maakt dan is hij/zij verplicht, indien hij/zij deelneemt aan, de overige stops te spelen volgens deze zelfde jeugd regeling.

Let wel, Indien een jeugdspeler prijzengeld wint dan wordt ca. 50 % uitgekeerd afhankelijk van de behaalde plaats in de eindstand (zie hiervoor het prijzenschema op de website). De overige deel van het niet uitgekeerde prijzengeld gaat naar de tour pot. Een jeugdspeler mag ook voor het volledige tarief van 75 euro meespelen, dit geldt dan ook voor alle overige stops die hij/zij nog gaat spelen.

Het inschrijfgeld voor jeugd is als volgt opgebouwd.

 • 20 euro voor Bowlingondernemer per deelnemer.
 • 30 euro prijzengeld.
 • 5 euro organisatie kosten & afdracht per deelnemer aan NBF.

Gelieve het inschrijfgeld contant te voldoen. Het bowlingcentrum accepteert geen creditcardbetalingen en pinnen is NIET mogelijk.

LET OP!! Het prijzengeld wordt uitgekeerd per stop volgens het prijzenschema. (per 10 tal deelnemers)

Indien er meer deelnemers zijn dan volgens het prijzenschema dan gaat het resterende prijzengeld per deelnemer in zijn geheel naar de tourpot.

Dus bij 40 tot 49 deelnemers wordt het prijzenschema van 40 deelnemers gehanteerd.

Zijn er dus bijvoorbeeld 41 deelnemers dan gaat er van 1 deelnemer het gehele prijzengeld naar de tour pot, bij 42 van 2 bij 43 van 3 enz. tot en met 49 van 9.

Baancondities:
De gebruikte Olie patronen zijn uit de Kegel Sports of WTBA Sports database of ontwikkeld door Kegel of Brunswick. Voor elke serie is er baanonderhoud.

Scores:
De behaalde scores dienen per game zelf te worden ingevuld op het score formulier en na de serie te worden ingeleverd bij de Organisatie. Niet ingeleverde of onvolledig ingevulde scores worden beschouwd als een 0 score. Ook achteraf foutief ingevulde scores worden beschouwd als een 0 score.

Ex-aequo eindklassement per stop:
In geval van een ex-aequo is de hoogste laatste game inclusief bonus (per game) doorslaggevend. Mocht er hierna nog steeds een gelijke stand bestaan, dan telt de hoogste voorlaatste game, enz. Is er uiteindelijk alsnog een gelijke stand over alle gespeelde games dan wordt het prijzengeld tussen de gelijk geëindigde deelnemers onderling verdeeld.

Ex-aequo Sweeper per stop:

Indien er een gelijke stand is in het sweeper klassement, dan word het prijzengeld bij elkaar opgeteld en verdeeld over het aantal gelijk geëindigde deelnemers.

Ex-aequo Eindstand Tour klassement:

Indien er een gelijke stand is in het tour klassement na alle gespeelde stops, dan geldt dat diegene met het hoogst behaalde gemiddelde incl. bonus over alle meetellende stops als hoogste eindigt.

Overige:
In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet, zal de wedstrijdleiding aan de hand de N.B.F. Reglementen een bindende uitspraak doen.